ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி -> வள்ளியூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி செ ரைகானா செய்யது ஜாவித் வெற்றி
வார்டு 2 இ.தே.கா திரு தா பிலிப்ஸ் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு ஞா பொன்குமார் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி அ டெல்சி ஒபிலியா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி இ தாய் செல்வி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு லா அலெக்ஸ்பால் கோஸிஜின் வெற்றி
வார்டு 7 இ.தே.கா திரு சி வெங்கடேஷ் தன்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ம திவாகரன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ஞா சேவியர் செல்வ ராஜா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி மு ஜெயா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி செ மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி அ மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு அ பாண்டித்துரை வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சாரதா வெற்றி
வார்டு 15 பி.ஜே.பி திருமதி பா ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி த அனிதா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி ஜே அஜந்தா வெற்றி