ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி -> இராதாபுரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ மாா்க்ரெட் சித்ரா வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி சு காந்திமதி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி அ ஞானசா்மிளா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி இரா ஜெஸி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி த அனிதா ஸ்டெல்லா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ஈ இளையபெருமாள் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு செ இசக்கிபாபு வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி க பரிமளம் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ஆ முருகன் வெற்றி
வார்டு 10 பி.ஜே.பி திரு பா அரிமுத்தரசு வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு அ நடராஜன் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த பாலன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ஜோ மவுலின் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு சி சேசுராஜ் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ஜோ அன்றனி அல்வின் பிரேமா வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ரா ராஜன் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி ஜெ சௌமியா வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி டெ அருணா வெற்றி