ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி -> அம்பாசமுத்திரம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 இ.தே.கா திருமதி ச மாரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு கோ ஆகாஷ் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி எஸ் கஸ்தூரி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு உ சுடலைமுத்து வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி எஸ் ஞானக்கனி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி த சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி க ராமலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ச இசக்கியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ரா சிவனுபாண்டியன் வெற்றி