ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி -> பாப்பாக்குடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு வஆ மாரிவண்ணமுத்து வெற்றி
வார்டு 2 சி.பி.ஐ(எம்) திருமதி ஜீ சமாதானம் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி அ பனி புஷ்பம் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி மை வளா்மதி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி து சுப்பு லெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி மா பிரியா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி மா செல்வி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி க பூங்கோதை வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ப சோழமுடி வெற்றி