ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> ஸ்ரீமுஷ்ணம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ந எழிலரசன் வெற்றி