ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி -> கீழப்பாவூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி சு ஜான்சி ஜெயமலர் வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு த முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 3 இ.தே.கா திருமதி ரா கனகஜோதி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு மா தர்மராஜா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி டோ நான்சி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ச ஹேமா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ச மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கா புவனா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி சீ காவேரி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க அருமை வெற்றி
வார்டு 11 இ.தே.கா திரு ச முத்துக்குமார் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ஜெ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 13 இ.தே.கா திருமதி மா மரிய செல்வ மேரி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு ஜெ வளன் ராஜா வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திரு இராம உதய சூரியன் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஜோ சுரேஷ் லிகோரி வெற்றி
வார்டு 17 இ.தே.கா திருமதி மா ராதா குமாரி வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திரு வெ சரவணன் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திரு சு நாகராஜன் வெற்றி