ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி -> கடையநல்லூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ச அருணாசலப் பாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ம கீதா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு ஆ மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி க சித்ரா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி பா சுப்பம்மாள் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு வே சண்முகையா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு தெ பகவதியப்பன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி கா மாரிச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி மா மாரியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி தீ சத்யகலா தீபக் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு சே ஐவேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி மு ரோஜா வெற்றி