ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி -> செங்கோட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு சு சுப்புராஜ் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி செ திருமலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 3 இ.தே.கா திருமதி ச கன்னிமுத்து வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ர வள்ளியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி கு கலா வெற்றி