ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி -> தென்காசி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ஆ கலாநிதி வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கா பிரியா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு மு அழகுசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு மு ஷேக் அப்துல்லா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு இரா செல்வவிநாயகம் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி இரா வினோதி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி க மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ஆ சுப்புலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு மு கனகராஜ் முத்து பாண்டியன் வெற்றி