ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி -> குருவிகுளம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு செ முத்துசாமி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திரு ச அருள்குமார் வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி க சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திருமதி ரு சித்ரா வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி ரா கனகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு பா மனோகரன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு ச கனகராஜ் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி க கிருஷ்ணம்மாள் என்ற சுகுணா வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி க விஜயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு மு கணேசன் வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி சு மணிமாலா வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி த விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 13 இ.தே.கா திருமதி கோ முருகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திருமதி செ வீரலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி பா செல்வி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி க முத்துலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திருமதி பா ராமலட்சுமி வெற்றி