ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி -> சங்கரன்கோயில்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு மு சமுத்திரம் வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி ச தங்கச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு வெ முத்துக்குமாா் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி சு சண்முகசுந்தாி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி ரா அமுதா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி சு பாா்வதி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி கு தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 8 இ.தே.கா திருமதி எம் மேனகா சாந்தி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி கோ செல்வி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ச பரமகுரு வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி க ராமலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு பி சங்கரபாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி து முனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வே பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி மூ ராமா் வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திருமதி ப கணேசபுஷ்பா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி க வேலுத்தாய் வெற்றி