ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கள்ளக்குறிச்சி -> கள்ளக்குறிச்சி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு தொ நீலமேகம் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு க கரிகாலன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ந ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு இ அன்பழகன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு வை ரவிகுமாா் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ரா பிரியா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு வே பூங்கலியன் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திருமதி கா சுமதி வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ சுமதி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி அ கல்லியாணி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி ஆ அலமேலு போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி அ லலிதா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி மு விமலா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு க செல்வராசு வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திரு த ராஜீவ்காந்தி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி ச ராதிகா வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி ம தனம் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி இரா மணி வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி சு சுகன்யா வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திருமதி மு ரூபா வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திரு நா தேவராஜன் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி ச கண்ணம்மாள் வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திரு க மணிவேல் வெற்றி