ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - செங்கல்பட்டு -> மதுராந்தகம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ குமரவேல் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி பா கற்பகம் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கா தமிழரசி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த ஞா தணிகைவேல் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு மூா்த்தி வெற்றி
வார்டு 6 மற்றவை திருமதி இர தமிழ்குமாாி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு சீ பரமானந்தம் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க செல்வி ச ஒப்பில்லால் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி கி ஸ்ரீமதி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க செல்வி ந பத்மாபிாியா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி ம லதா வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு ரோ பாலசக்ரதா் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா ரா சங்கா் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வே காா்த்திகேயன் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி செ ரேணுகா வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கா கீதா வெற்றி
வார்டு 17 பி.ஜே.பி திருமதி தி ஜானகி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி ஜெ சுஜாதா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி பா தரணி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி ச பிாியா வெற்றி
வார்டு 21 மற்றவை திரு கா அன்புசெல்வம் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி ஜெ செல்லம்மாள் வெற்றி