ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - செங்கல்பட்டு -> லத்தூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு மு சீனிவாசன் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கெ பார்வதி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு கே எஸ் இராமச்சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த ஜெய்சங்கர் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி இரா சாந்தி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி பா ராணி வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா சுஜாதா வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த அங்கயர்கன்னி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி இரா சித்ரா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி பா சுபலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு வி செல்வகுமார் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி ஆ பர்வதம் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி கோ மோகனா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ரா கிருஷ்ணவேணி வெற்றி