ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - செங்கல்பட்டு -> சித்தாமூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு வா ஏழுமலை வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி இரா ஜனனி வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு குணசேகரன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு தே நாகப்பன் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி வே ரேவதி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி கிரிஜா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு ர குப்பன் வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு ப மோகன்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மை பிரவீன்குமார் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி க இனியமதி வெற்றி
வார்டு 11 இ.தே.கா திருமதி ஆ செந்தமிழ் வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி மு சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி பூ ஜீவா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி கா பாரதி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு பெ கன்னியப்பன் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி ச பிரேமா வெற்றி