ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - செங்கல்பட்டு -> திருப்போரூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு லோ சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு பா ஜெய்கணேஷ் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு எல் இதயவர்மன் வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு ப ராஜேஷ் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப நந்தினி வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க ஆதிலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு த அருண்குமார் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி பூ சுகுணா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி ந வெண்ணிலா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ந நந்தினி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வி திவ்யா வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பா யாஸ்மின் வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு சு தேசிங்கு வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி த சித்ரா தட்சிணா மூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி க வேம்பரசி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி ரா கல்யாணி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு தி சிவசங்கரன் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ ஜோதிமணி கோதண்டவேலு வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி ம அபிராமி வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி சே சத்தியா வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு மோ வினோத்குமார் வெற்றி