ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - செங்கல்பட்டு -> காட்டாங்கொளத்தூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு வெ சோமசுந்தரம் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு வி எஸ் ஆராமுதன் வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி வ அம்சவள்ளி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ஜெ உதயா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு சி நேதாஜி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி க மோகனா என்கிற மோகனாம்பாள் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி செ தமிழ் செல்வி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ஸ்ரீ தினேஷ் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு பா சுந்தர்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு ஆ விஜயகுமார் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி ர சித்ரா வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி செ மகிளா வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி ஜீ மோகனா ஜீவானந்தம் வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கௌ ஷாக்கீர் பாஷா வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி அ ஜெயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி செல்வகுமாரி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி ப சரிதா பவுல் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி த ஷீலா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க செல்வி செ அருள்தேவி வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க சரளா வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி தி நிந்திமதி வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி க சங்கமித்திரை வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி பி பிரேமலதா வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திருமதி கோ தரணி வெற்றி