ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - செங்கல்பட்டு -> திருக்கழுக்குன்றம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி த சுகன்யா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு ம கடும்பாடி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி செ கெஜலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ஆ அருள்பிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா அபிராமி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி கு ஹேமலட்சுமி குமார் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு அ எஸ்வந்த் ராவ் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு எஸ் எ பச்சையப்பன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி பா சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திரு செ சஞ்சய் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு க ஜெயபால் வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி பெ கோமதி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு வே தனசேகரன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி தே சின்னம்மாள் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி பா வளர்மதி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு ஆர்டி அரசு வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி கோ மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு க சகாதேவன் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ம ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி பா நூர்ஜகான் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி மா மங்கலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி பா அஞ்சலை வெற்றி
வார்டு 23 மற்றவை திருமதி ஐ சுமதி வெற்றி
வார்டு 24 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கா ஆஷாபிவி வெற்றி
வார்டு 25 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு க சத்தியமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 26 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம தனபால் வெற்றி