ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - செங்கல்பட்டு -> தாமஸ் மலை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி எஸ் ஜாய் செல்வகனி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க செல்வி எஸ் செளமியா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி சி விசாலாட்சி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு பி பிரசாத் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு சு பன்னீர் செல்வம் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி எஸ் சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி எஸ் கல்பனா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ச மோகனப்பிரியா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ப ரவி வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஆர் வாசுகி வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி வி அமுதா வெற்றி