ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை -> அரக்கோணம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ர லோகநாயகி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு வ நாராயணசாமி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ச புனிதா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி மு சுமதி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி என் தாரகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி பா ஆஷா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு எம் சுந்தரமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ம கருணாநிதி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு மு பாலன் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ச நிர்மலா வெற்றி
வார்டு 11 பி.ஜே.பி திருமதி பி கோமதி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி அ ரேவதி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு பா பிரசாத் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி கோ ரத்தினம் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திருமதி ச சரண்யா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி சு அஸ்வினி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு செ நரேஷ் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு மு குமார் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி ரா கண்ணகி வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி வெ பிரேமாவதி வெற்றி
வார்டு 21 மற்றவை திருமதி லோ கோவிந்தம்மாள் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திரு வெ புருஷோத்தமன் வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி ச வளர்மதி வெற்றி