ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பத்தூர் -> ஆலங்காயம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பி குமரன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி எம் சாவித்திரி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி எஸ் வேண்டாமணி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எ வசந்தி வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திரு எம் கங்காதரன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி பி சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ஜி காயத்ரி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி பி பிரித்தா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி பி பூபாலன் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு பி சிகாமணி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு பி சதாசிவம் வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எஸ் பிரபாகரன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு எம் முருகன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி எ பாமிதாபானு வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி பி லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஜி திலகா வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திருமதி ஆர் மீனாட்சி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு எஸ் சங்கர் வெற்றி