ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம் -> ஒலக்கூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு கு அண்ணாதுரை வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ஜெ அன்பரசி வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி பி அபினேஷ்வரி வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு நா விஜயபாஸ்கர் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி கே சுதா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி மு இந்திரா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி வே சித்ரா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு கோ சொக்கலிங்கம் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு இ ஜெனார்த்தனன் வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி எ பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி ஜெகதீஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா சுபலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு அ இராஜாராம் வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு லோ சிலம்பரசன் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திரு மு எழிலரசன் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி கோ பத்மாவதி வெற்றி