ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம் -> மயிலம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி பி கோமதி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி சி கீதா வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி ச பரிதா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ஞா உமா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு க ச சாந்தகுமார் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி மு சரசு வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி ம யோகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ப ராஜ்பரத் வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி சே ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ஜெ நிவேதிதா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு கு கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ஆ தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு து செல்வம் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி கி அஞ்சலாட்சி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி ரா புனிதா வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை செல்வி மு கயல்விழி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி செ ஜமுனாராணி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு சா செல்வகுமார் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி ப வசந்தா வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி ம கலா வெற்றி
வார்டு 21 மற்றவை திருமதி த சுந்தரி வெற்றி