ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம் -> வானூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கோ சந்திரமோகன் வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி கா லதா வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பொ வேல்முருகன் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி செ சித்ரா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி வி பருவ கீர்த்தனா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி ராஜவேலு வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க அலமேலு வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு ரா ராஜ்குமார் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ல பாலு வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி ஏ மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு கு முனுசாமி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி கணேசன் வெற்றி
வார்டு 13 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி த ஜெகதீஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி சே மின்னல் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ தேவகி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு கோ சசிகுமார் வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பெ ஜமுனா வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திருமதி நா விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ர ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ப பிரகாஷ் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி ரா புவனேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி செ உஷா வெற்றி
வார்டு 23 மற்றவை திருமதி ம மகாலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திரு பெ முருகன் வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திருமதி க சிவகாமி வெற்றி
வார்டு 26 மற்றவை திருமதி வே கல்பனா வெற்றி
வார்டு 27 தி.மு.க திருமதி வி காமாட்சி வெற்றி