ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம் -> செஞ்சி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி அ அண்ணம்மாள் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ சாவித்திரி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திரு லூ டிலைட் ஆரோக்கியராஜ் வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு த கேமல் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி வி செண்பகபிரியா வெற்றி
வார்டு 6 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ர துரை வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு ப க பச்சையப்பன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி செ புவனா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி சி கமலா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு தா முரளி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி ரா பூங்காவனம் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு பா சீனுவாசன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு வ ஜெயபாலன் வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திருமதி சே மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு ர விஜயகுமார் வெற்றி
வார்டு 16 மற்றவை திருமதி ரா பனிமலர் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு கோ மணி வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ப ஞானம்பாள் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி கா சத்யா வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திருமதி ம கலைவாணி வெற்றி
வார்டு 21 மற்றவை திருமதி கி அலமேலு வெற்றி
வார்டு 22 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கி சவிதா வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி ஆ உமாமகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திருமதி ச கவிதா வெற்றி