ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம் -> வல்லம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி வெ இந்துமதி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி அ அமிர்தம் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ஊ கோமதி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மா ராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பு ஜெயலலிதா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ஜெ ஏழுமலை வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி அ மலர்விழி வெற்றி
வார்டு 8 மற்றவை திரு ரா பிரபாகரன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு கோ பத்மநாபன் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ர அமுதா வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி வே ஏலக்கன்னி வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி ல லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 13 மற்றவை திரு வீ பக்தவச்சலம் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி பா சிலம்பரசி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி க விஜயா வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி ரா பிரேம் சாந்தி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி மா கம்சலா வெற்றி
வார்டு 18 மற்றவை திரு ஆ கோபால் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி ச சாந்துஸ்மேரி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி வே ரேணுகா வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி கி கலைவாணி வெற்றி