ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம் -> மேல்மலையனூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு ம கிருஷ்ணமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு கோ கார்த்திகேயன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ர செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கெ செந்தாமரை வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு ரா சிவசக்தி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு க பெருமாள் வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க செல்வி பு பிரியா வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ஜெ சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி மு விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி க லட்சுமி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி அ ஷாயின்பேகம் வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திருமதி க செண்பகம் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு த விஜயகுமார் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி ச யசோதரை வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு அ சங்கர் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு எல் பி நெடுஞ்செழியன் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி நெ கண்மணி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி சி சியாமளா வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு மு முரளி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி த ஜெயலட்சுமி தட்சணாமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திரு ரா ராஜா வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி நா கலா வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி கோ காசியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திரு முர ரவிச்சந்திரன் வெற்றி