ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம் -> முகையூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு து செந்தில்குமார் வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பெ ரேவதி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி தி சூரியகலா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ஏ முத்தம்மாள் வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ப சிவமணி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி ஏ மீனாகுமாரி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு ரா குப்புசாமி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு க மணிகண்டன் வெற்றி
வார்டு 9 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கோ விருத்தாம்பாள் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி கோ ராஜராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி உ தனலட்சமி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி மு பராசக்தி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி ரா சுந்தரி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி மூ அனிதா வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு ப மணிவண்ணன் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ஏ கற்பகம் வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு க சேகர் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு பூபாலன் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி வி ஜீலியத் மேரி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு பா சிவா வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம முத்துகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 22 மற்றவை திருமதி கு செந்தாமரை வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திரு பா சத்தியராஜ் வெற்றி