ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம் -> திருவெண்ணெய்நல்லூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி ச உமாமகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி கா மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி சி தீபா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி வீ மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு கு ஓம்சிவசக்திவேல் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு ர சரவணன் வெற்றி
வார்டு 7 மற்றவை திரு ரா சுபாஷ் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திரு ந ஏழுமலை வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி கு சரோஜா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி சே மல்லியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி கோ அஞ்சாயிரம் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு த ஜெயராமன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி ச ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு சு முருகன் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திருமதி நி கோமதி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திருமதி ஸ்ரீ தனக்கோட்டி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு மு வீராசாமி வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு இரா விஸ்வநாதன் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி இரா சுகந்தி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி அ இன்பவள்ளி வெற்றி
வார்டு 21 சி.பி.ஐ திரு நா நாராயணன் வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி ப ராஜீவி வெற்றி