ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம் -> கானை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திரு கு குபேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 2 மற்றவை திருமதி க செளபாக்கியம் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி கோ ஜோதி வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ச பாரதி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு கே ஜி சுப்பிரமணி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி நா பாரதி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு நா சரவணன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி ரா கலாவதி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி தே சரசு வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திரு த வீரராகவன் வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திரு கி ஏழுமலை வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி கி வள்ளி கிருஷ்ணமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ச கருணாகரன் வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி ரா கண்ணகி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு ஆ அழகப்பன் வெற்றி
வார்டு 16 இ.தே.கா திரு ப தனகோட்டி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு அ சேட்டு வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு ப ஸ்டாலின் வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சு பர்குணன் வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திருமதி ச ஜெயமாலினி வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி நா கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 22 தி.மு.க திருமதி மு தேவபூஷணம் வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி கு ஜெயா வெற்றி