ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம் -> கோளியனூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ஆ சிட்டிபாபு வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு க உதயகுமார் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ரா வசந்தா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ச வசந்தி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு த செளந்தர்ராஜன் வெற்றி
வார்டு 6 இ.தே.கா திருமதி வே தேவி வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி தெ ஜெயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி இ பச்சையம்மாள் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி க கீர்த்திகா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ஆ தேனருவி வெற்றி
வார்டு 11 மற்றவை திருமதி ஆ மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ப சிவக்குமார் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி கா ஆதிலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 14 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு இரா ஜெயஸ்ரீதர் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு த கிருபாநிதி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு ஏ சச்சிதாநந்தம் வெற்றி
வார்டு 17 மற்றவை திரு ம ராமதாஸ் வெற்றி
வார்டு 18 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி க அமுதா வெற்றி
வார்டு 19 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வே தணிகைவேல் வெற்றி
வார்டு 20 மற்றவை திருமதி த பிரியா வெற்றி