ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விழுப்புரம் -> கண்டமங்கலம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு செ தண்டபாணி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு ஜெ ராஜவேல் வெற்றி
வார்டு 3 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி கு கல்பணா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு சீ முத்துக்குமரன் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி அ ஹேமலதா வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி வி சரண்யா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு ப சரவணன் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி வெ ராஜாத்தி வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி த நஜீரா பேகம் வெற்றி
வார்டு 10 இ.தே.கா திருமதி ரா சிவரஞ்சனி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு க கலைராஜன் வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திரு ஆர்எஸ் வாசன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி த அமுதா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திரு கோ பாலசுப்ரமணியன் வெற்றி
வார்டு 15 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி எஸ் செல்வி வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு ம செல்வகுமரன் வெற்றி
வார்டு 17 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு தா பாரத் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு கோ பிரபாகரன் வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திருமதி செ குணவதி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு ஜெ ராஜ்குமார் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திரு சா ராமமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 22 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சு கல்பனா வெற்றி
வார்டு 23 தி.மு.க திருமதி தெ வெற்றி செல்வி வெற்றி
வார்டு 24 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி அ சுகப்பிரியா வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திருமதி செ விஜயலட்சுமி வெற்றி