ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர் -> வேலூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ர ரகு வெற்றி
வார்டு 2 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பி ரவீந்திரன் வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திருமதி த நதியா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ஞா அமுதா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வே ஏழுமலை வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி கோ வள்ளி வெற்றி
வார்டு 7 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு சி சிவம் வெற்றி
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி பா அம்மு வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திரு ரா குமார் வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி கே மகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 11 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சே ஜீவா வெற்றி