ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர் -> காட்பாடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு சு வடிவேல் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு சி ரவி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ஜெ நதியா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ச ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திரு வே வேல்முருகன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திருமதி எம் மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி க சுஜாதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 தி.மு.க திருமதி கே கவிதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி க கலா வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ப டில்லிராணி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திருமதி ப தனலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி சே காந்திமதி வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திரு ஏ இளம்பூபதி வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி வீ சாந்தி வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு சி ஞானவேல் வெற்றி
வார்டு 16 தி.மு.க திரு சா பிரபு வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு வ த பெருமாள் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி வி இலக்கியா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திரு செ சரவணன் வெற்றி
வார்டு 20 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு த மோகன்குமார் வெற்றி
வார்டு 21 மற்றவை திரு பி நந்திவர்மன் வெற்றி