ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர் -> கே வி குப்பம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திருமதி வெ பாரதி வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு நா இன்பசேகரன் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி வெ அமுலு வெற்றி
வார்டு 4 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம ராஜா வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி ஆர் ஜெயா முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு கோ வேலு வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திருமதி மா மாலா வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு ம வேங்கையன் வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி மு விஜயலட்சுமி வெற்றி
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி சி சுந்தரி வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு தா ரவி வெற்றி
வார்டு 12 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கு சுரேஷ் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி மு விஜயா வெற்றி
வார்டு 14 தி.மு.க திருமதி ம மீனம்மாள் வெற்றி
வார்டு 15 தி.மு.க திரு கு சீதாராமன் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திரு இரா தாமோதரன் வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திருமதி ச சரளா வெற்றி
வார்டு 19 தி.மு.க திரு ம சசிகுமார் வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திரு லோ ரவிசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 21 தி.மு.க திருமதி சி திவ்யா வெற்றி