ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர் -> குடியாத்தம்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு ச கோதண்டன் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திரு மா செல்வராஜி வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி சி நதியா வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திரு கா மஞ்சுநாதன் வெற்றி
வார்டு 5 மற்றவை திருமதி சா இந்திராகாந்தி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு வீ பிரகாசம் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு சி கௌரப்பன் வெற்றி
வார்டு 8 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு கு வெங்கடேசன் வெற்றி
வார்டு 9 மற்றவை திருமதி க ஹேமலதா வெற்றி
வார்டு 10 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு எம் இ தியாகராஜன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு சு மனோகரன் வெற்றி
வார்டு 12 மற்றவை திரு க சரவணன் வெற்றி
வார்டு 13 தி.மு.க திருமதி லி அமுதா வெற்றி
வார்டு 14 மற்றவை திரு கோ சுரேஷ்குமார் வெற்றி
வார்டு 15 மற்றவை திரு க வே அருண் வெற்றி
வார்டு 16 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி பி சரஸ்வதி வெற்றி
வார்டு 17 தி.மு.க திருமதி பா தீபிகா வெற்றி
வார்டு 18 தி.மு.க திரு நூ எ சத்யானந்தம் வெற்றி
வார்டு 19 சி.பி.ஐ திருமதி சி மலர்வேணி வெற்றி
வார்டு 20 தி.மு.க திருமதி நி தமிழ்ச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 21 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு பி எச் இமகிரிபாபு வெற்றி
வார்டு 22 அ.இ.அ.தி.மு.க திரு வ சோபன்பாபு வெற்றி
வார்டு 23 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி டி கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 24 தி.மு.க திருமதி எஸ் செல்வி வெற்றி
வார்டு 25 தி.மு.க திருமதி எம் சூரியகலா வெற்றி
வார்டு 26 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி ரா பிரியா வெற்றி
வார்டு 27 தி.மு.க திரு ச ரஞ்சித்குமார் வெற்றி
வார்டு 28 தி.மு.க திருமதி பி இராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 29 தி.மு.க திருமதி த உஷாராணி வெற்றி
வார்டு 30 தி.மு.க திருமதி நி ஆனந்தி வெற்றி
வார்டு 31 தி.மு.க திருமதி ப சரோஜா வெற்றி