கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 விருதுநகர் வார்டு 19 திருமதி தி பகவதி வெற்றி
முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 விருதுநகர் இராஜபாளையம் வார்டு 13 திரு கி காமராஜ் வெற்றி
2 விருதுநகர் விருதுநகர் வார்டு 12 திரு கி ரவிச்சந்திரன் வெற்றி