கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை வார்டு 1 திரு மு நகராஜீ வெற்றி
2 ராணிப்பேட்டை வார்டு 2 திருமதி பா அம்பிகா வெற்றி
3 ராணிப்பேட்டை வார்டு 4 திருமதி சு மங்கையர்கரசி வெற்றி
4 ராணிப்பேட்டை வார்டு 5 திருமதி பெ சுந்தரம்மாள் வெற்றி
5 ராணிப்பேட்டை வார்டு 6 திரு ந சக்தி வெற்றி
6 ராணிப்பேட்டை வார்டு 7 திரு த கிருஷ்ணமூர்த்தி வெற்றி
7 ராணிப்பேட்டை வார்டு 8 திரு ப செல்வம் வெற்றி
8 ராணிப்பேட்டை வார்டு 9 திருமதி தி ஜெயந்தி திருமூர்த்தி வெற்றி
9 ராணிப்பேட்டை வார்டு 10 திருமதி க மாலதி வெற்றி
10 ராணிப்பேட்டை வார்டு 11 திருமதி பா காந்திமதி பாண்டுரங்கன் வெற்றி
11 ராணிப்பேட்டை வார்டு 12 திரு சி தனராஜ் வெற்றி
12 ராணிப்பேட்டை வார்டு 13 திரு ரா சிவகுமார் வெற்றி
முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 1 திருமதி ர லோகநாயகி வெற்றி
2 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 2 திரு வ நாராயணசாமி வெற்றி
3 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 3 திருமதி ச புனிதா வெற்றி
4 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 4 திருமதி மு சுமதி வெற்றி
5 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 6 திருமதி பா ஆஷா வெற்றி
6 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 7 திரு எம் சுந்தரமூர்த்தி வெற்றி
7 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 8 திரு ம கருணாநிதி வெற்றி
8 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 9 திரு மு பாலன் வெற்றி
9 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 10 திருமதி ச நிர்மலா வெற்றி
10 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 13 திரு பா பிரசாத் வெற்றி
11 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 14 திருமதி கோ ரத்தினம் வெற்றி
12 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 16 திருமதி சு அஸ்வினி வெற்றி
13 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 17 திரு செ நரேஷ் வெற்றி
14 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 18 திரு மு குமார் வெற்றி
15 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 19 திருமதி ரா கண்ணகி வெற்றி
16 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 22 திரு வெ புருஷோத்தமன் வெற்றி
17 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 23 திருமதி ச வளர்மதி வெற்றி
18 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 1 திரு கோ கோபாலகிருஷ்ணமுர்த்தி வெற்றி
19 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 2 செல்வி இ தீபிகா வெற்றி
20 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 3 திருமதி எம் மாலா வெற்றி
21 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 4 திருமதி சி மகாபநீதர் வெற்றி
22 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 5 திருமதி எச் சுபலட்சுமி வெற்றி
23 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 7 திருமதி என் பநீமதி நந்தகுமார் வெற்றி
24 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 8 திருமதி எஸ் சுலோச்சனா சண்முகம் வெற்றி
25 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 9 திரு ஜி சிவக்குமார் வெற்றி
26 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 11 திரு ரா சரண்ராஜ் வெற்றி
27 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 12 திரு பி கஜபதி வெற்றி
28 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 14 திருமதி ம ரோஜா வெற்றி
29 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 15 திருமதி ச புவனேஷ்வரி வெற்றி
30 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 16 திரு இகே ரவிசந்திரன் வெற்றி
31 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 2 திருமதி சே ராணி வெற்றி
32 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 6 திருமதி கு அனிதா வெற்றி
33 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 7 திருமதி வி குமாரி வெற்றி
34 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 9 திருமதி அ ஞானமணி வெற்றி
35 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 10 திரு ல வசந்தகுமார் வெற்றி
36 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 1 திருமதி மு சுகந்தி வெற்றி
37 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 2 திரு ஆ ராமன் வெற்றி
38 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 3 திருமதி பெ சாவித்திரி வெற்றி
39 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 4 திரு அ கலைகுமார் வெற்றி
40 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 5 திருமதி ஆர் நதியா வெற்றி
41 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 8 திருமதி பி முனியம்மாள் வெற்றி
42 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 9 திரு வே கோவிந்தசாமி வெற்றி
43 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 14 திருமதி ஆ பூங்கொடி வெற்றி
44 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 15 திரு வ மாரிமுத்து வெற்றி
45 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 17 திருமதி ச சுமதி வெற்றி
46 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 4 திரு சீ அசோக் வெற்றி
47 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 5 திருமதி சே சரளா வெற்றி
48 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 6 திரு ஜ ரமேஷ் வெற்றி
49 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 7 திரு மோ வேலு வெற்றி
50 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 8 திரு நா குமார் வெற்றி
51 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 9 திரு இரா ஞானசேகரன் வெற்றி
52 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 11 திருமதி தே கோமதி வெற்றி
53 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 13 திருமதி கோ சாந்தா வெற்றி
54 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 14 திரு ர சுரேஷ் வெற்றி
55 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 15 திரு மு அமரேசன் வெற்றி
56 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 16 திருமதி கு ஜிவா வெற்றி
57 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 18 திரு சீ முர்த்தி வெற்றி
58 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 19 திருமதி க குணசுந்தரி வெற்றி
59 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 1 திரு ஏ சுப்பிரமணி வெற்றி
60 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 2 திரு கொ முருகேசன் வெற்றி
61 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 3 திருமதி ச சங்கரி வெற்றி
62 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 6 திரு ஆ விநாயகம் வெற்றி
63 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 9 திரு பெ வடிவேலு வெற்றி
64 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 10 திருமதி பா சரஸ்வதி வெற்றி
65 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 13 திருமதி வே கெளரி வெற்றி
66 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 14 திருமதி வெ கிருஷ்ணவேணி வெற்றி
67 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 1 திரு சு இராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி
68 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 2 திரு சு ராமசந்திரன் வெற்றி
69 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 3 திருமதி கு திலகவதி வெற்றி
70 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 4 திருமதி ச துளசி வெற்றி
71 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 5 திருமதி பா புவனேஸ்வாி வெற்றி
72 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 6 திருமதி லோ பாப்பாத்தி வெற்றி
73 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 7 திருமதி எம் செல்வி வெற்றி
74 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 9 திரு எஸ் வெங்கட்ரமணன் வெற்றி
75 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 10 திருமதி வி கோமதி வெற்றி
76 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 11 திரு அ பக்தவச்சலம் வெற்றி
77 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 13 திருமதி கு ராணி வெற்றி
78 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 14 திரு ஆ வேலாயுதம் வெற்றி
79 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 18 திரு க கருணாகரன் வெற்றி
80 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 20 திருமதி சு இந்திராணி வெற்றி