முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 17 Independent திருமதி ர செந்தாமரை வெற்றி
2 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 1 Independent திருமதி க முனியம்மாள் வெற்றி
3 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 3 Independent திருமதி கு கோமதி வெற்றி
4 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 1 Independent திருமதி அ மின்னலா வெற்றி
5 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 3 Independent திருமதி சு வசந்தா வெற்றி
6 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 8 Independent திருமதி அ வரலட்சுமி வெற்றி
7 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 12 Independent திருமதி வெ மணிமேகலை வெற்றி
8 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 17 Independent திரு அ ஆருண் வெற்றி
9 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 17 Independent திரு மு அண்ணா ஆறுமுகம் வெற்றி