கிராம ஊராட்சி தலைவர்- திண்டுக்கல்
ஊராட்சி ஒன்றியம் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
ஒட்டன்சத்திரம் 1 1 0 1 0
கொடைக்கானல் 1 1 0 1 0
சாணார்பட்டி 1 1 1 0 0
பழனி 1 1 1 0 0