கிராம ஊராட்சி தலைவர் - ஈரோடு -> நம்பியூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
கூடக்கரை திரு ர சிவக்குமார் வெற்றி