கிராம ஊராட்சி தலைவர் - செங்கல்பட்டு -> லத்தூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அடையாளசேரி திரு செ பகவான்தாஸ் வெற்றி
அணைக்கட்டு திருமதி ஜெ புவனேஸ்வரி வெற்றி
அம்மனூர் திருமதி ஜெ இளவரசி வெற்றி
ஆக்கினாம்பேடு திரு ர கமலக்கண்ணன் வெற்றி
இரண்யசித்தி திருமதி ஜ சுந்தரி வெற்றி
கடலூர் திருமதி ஞ ஆதிலட்சும வெற்றி
கடுகுப்பட்டு திரு எ தேவன் வெற்றி
கல்குளம் திருமதி ர மலர் வெற்றி
கானத்தூர் திருமதி த பரிமள வெற்றி
கீழச்சேரி திரு செ மோகன் வெற்றி
கூவத்தூர் திரு கே பி சகாதேவன் வெற்றி
கொடூர் திரு மா புண்ணியகோட்டி வெற்றி
சிறுவங்குணம் திருமதி ர காந்திமதி வெற்றி
சீக்கினாங்குப்பம் திரு சி சசிகுமார் வெற்றி
சீவாடி திரு ச அரங்கநாதன் வெற்றி
செங்காட்டூர் திருமதி செ ஆர்த்தி வெற்றி
செம்பூர் திரு கோ பாலு வெற்றி
செய்யூர் திருமதி இரா லோகம்பிகை வெற்றி
தண்டரை திருமதி மு வள்ளி வெற்றி
தாட்டம்பட்டு திரு க ராமகிருஷ்ணன் வெற்றி
திருவாதூர் திரு பெ பாரதி பாபு வெற்றி
தென்பட்டினம் திருமதி வா சுதா வெற்றி
தொண்டமநல்லூர் திருமதி ஜெ மலர் வெற்றி
நீலமங்கலம் திருமதி ப சுமதி வெற்றி
நெடுமரம் திருமதி க கீதா வெற்றி
நெமந்தம் திரு மு மோகன்தாஸ் வெற்றி
நெல்வாய் திருமதி ஏ அஞ்சாலை வெற்றி
நெல்வாய்பாளையம் திரு ப ஸ்ரீகாந்து வெற்றி
நெற்குணப்பட்டு திருமதி மா ஆனந்தி வெற்றி
பச்சம்பாக்கம் திருமதி ஜெ நதியா வெற்றி
பரமன்கேணி திருமதி க சித்ரா வெற்றி
பரமேஸ்வரமங்கலம் திருமதி க பிரமிளா வெற்றி
பவுஞ்சூர் திருமதி வெ சுசீலா வெற்றி
பெரியவேலிகடுக் திரு வே ஏழுமலை வெற்றி
பெரும்பாக்கம் திரு மு திருநாவுக்கரசு வெற்றி
முகையூர் திரு லெ குமார் வெற்றி
லத்தூார் திருமதி ந குமாரி வெற்றி
வடக்குவயலூர் திருமதி ப அனிதா வெற்றி
வடப்பட்டினம் திரு ரா வேலாயுதம் வெற்றி
வீரபோகம் திரு சீ அங்கமுத்து வெற்றி
வேட்டக்காரகுப்பம் திரு ரா ரங்கநாதன் வெற்றி