கிராம ஊராட்சி தலைவர் - செங்கல்பட்டு -> தாமஸ் மலை
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அகரம்தென் திரு கி ஜெகதீஸ்வரன் வெற்றி
ஒட்டியம்பாக்கம் திருமதி வீ சரண்யா வெற்றி
கவுல்பஜார் திருமதி இ அனிதா வெற்றி
கோவிலம்பாக்கம் திருமதி ம கீதா மணிமாறன் வெற்றி
சித்தாலபாக்கம் திரு எஸ் ரவி வெற்றி
திரிசூலம் திருமதி மா உஷா வெற்றி
திருவெஞ்சேரி திருமதி சு ஜனனி வெற்றி
நன்மங்கலம் திரு வே கிரி வெற்றி
பெரும்பாக்கம் திருமதி ர சுகாசினி வெற்றி
பொழிச்சலூர் கிராமம் திருமதி பி வனஜா வெற்றி
மதுரப்பாக்கம் திரு மு வேல்முருகன் வெற்றி
முடிச்சூர் செல்வி த சிந்து லேகா வெற்றி
மூவரசம்பட்டு திரு ஜ கி விவேகானந்தன் வெற்றி
மேடவாக்கம் திருமதி ர சிவபூஷணம் வெற்றி
வேங்கைவாசல் திரு வெ ஜெயசந்திரன் வெற்றி