கிராம ஊராட்சி தலைவர் - திருவண்ணாமலை -> துரிஞ்சாபுரம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
கோவூர் திரு த கோபிநாத் போட்டி இன்றி தேர்வு
சானானந்தல் திருமதி பா புவனேஸ்வரி போட்டி இன்றி தேர்வு
பெரியகிளாம்பாடி திருமதி ப காயத்ரி போட்டி இன்றி தேர்வு