கிராம ஊராட்சி தலைவர் - திருவண்ணாமலை -> களசபாக்கம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
சேங்கபுத்தேரி திரு வே செந்தில்குமார் போட்டி இன்றி தேர்வு