கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தர்மபுரி
ஊராட்சி ஒன்றியம் பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
நல்லம்பள்ளி 3 3 2 1 0
அரூர் 4 4 4 0 0
மொரப்பூர் 1 1 1 0 0
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 2 2 2 0 0
பாலக்கோடு 1 1 1 0 0
கடத்தூர் 1 1 0 1 0