கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு -> பவானி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
ஆண்டிகுளம் 1 1 0 1 0
ஒரிச்சேரி 1 1 0 1 0
ஓடத்துறை 1 1 0 1 0
சின்னப்புலியூர் 1 1 0 1 0