கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> ஒட்டன்சத்திரம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
அம்பிளிக்கை 1 1 0 1 0
கேதையுறும்பு 1 1 1 0 0
தங்கச்சியம்மாபட்டி 1 1 1 0 0
லெக்கையன்கோட்டை 1 1 1 0 0