கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> திருவண்ணாமலை
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
கண்ணப்பந்தல் 2 2 2 0 0
சு.வாளவெட்டி 1 1 1 0 0
நல்லாண்பிள்ளைபெற்றாள் 1 1 1 0 0