கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> தெள்ளார்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
அருந்தோடு 2 2 2 0 0
கூனம்பாடி 1 0 0 0 1
கொண்டையாங்குப்பம் 1 1 0 1 0
கோதண்டபுரம் 1 1 1 0 0
சித்தருகாவூர் 1 1 0 1 0
சு. காட்டேரி 1 1 0 1 0
நடுகுப்பம் 1 1 0 1 0